Standardlaboratorietest af kul
Business / maj 1, 2017

Denne type analyse, der normalt bestilles af kulminesektoren og kulforbrugende industrier, kan være en direkte analyse og/eller en ultimativ analyse, sammen med en eller flere forskellige andre analyser eller prøver. På grund af kuls heterogene karakter, skal man bruge flere analytiske teknikker til at karakterisere det, så man kan forudsige dets opførsel nøjagtigt under processer som for eksempel forbrænding af kul. Analyserne skal være tilstrækkeligt præcise til, at man kan undgå negative videnskabelige eller økonomiske konsekvenser. Kul har en tendens til at optage eller miste fugt og til at undergå oxidation, når det kommer i forbindelse med atmosfæren. Desuden er mange af de testmetoder, der anvendes til kulanalyse, empiriske af natur, hvilket gør det nødvendigt, at alle kulanalyser følger en slags proceduremæssige retningslinjer for at få reproducerbare resultater. Med andre ord kræves det, at man anvender pålidelige standard testmetoder på kul analyse. Endvidere betyder den betydelige mængde kul, der handles mellem kulproducerende og kul-forbrugende lande, at det er nødvendigt med henvisning til standarder for prøveudtagning og analyse af kul, der accepteres af både sælger og køber. Som følge heraf er internationale og forskellige nationale standarder for kulprøveudtagning og -evaluering veletablerede. Det er nødvendigt med streng overholdelse af standardprocedurer for at…