Standardlaboratorietest af kul

maj 1, 2017

Denne type analyse, der normalt bestilles af kulminesektoren og kulforbrugende industrier, kan være en direkte analyse og/eller en ultimativ analyse, sammen med en eller flere forskellige andre analyser eller prøver.

På grund af kuls heterogene karakter, skal man bruge flere analytiske teknikker til at karakterisere det, så man kan forudsige dets opførsel nøjagtigt under processer som for eksempel forbrænding af kul. Analyserne skal være tilstrækkeligt præcise til, at man kan undgå negative videnskabelige eller økonomiske konsekvenser. Kul har en tendens til at optage eller miste fugt og til at undergå oxidation, når det kommer i forbindelse med atmosfæren. Desuden er mange af de testmetoder, der anvendes til kulanalyse, empiriske af natur, hvilket gør det nødvendigt, at alle kulanalyser følger en slags proceduremæssige retningslinjer for at få reproducerbare resultater. Med andre ord kræves det, at man anvender pålidelige standard testmetoder på kul analyse.

Endvidere betyder den betydelige mængde kul, der handles mellem kulproducerende og kul-forbrugende lande, at det er nødvendigt med henvisning til standarder for prøveudtagning og analyse af kul, der accepteres af både sælger og køber. Som følge heraf er internationale og forskellige nationale standarder for kulprøveudtagning og -evaluering veletablerede. Det er nødvendigt med streng overholdelse af standardprocedurer for at opnå reproducerbare resultater.

De konventionelle testmetoder for kul er veletablerede og meget udbredte i laboratorier verden over. Disse metoder omfatter ofte brug af våd-analyse eller brug af typisk mindre laboratorieapparatur og kan være tidskrævende. Der er mange relativt nye fremgangsmåder, som regel baseret på moderne sofistikeret instrumentering, der har vist sig at finde bred anvendelighed til kulanalyse. Adskillige af disse instrumenter er hurtige og kan samtidig identificere kulstof, hydrogen og nitrogen og/eller andre elementer i forskellige prøver. Brugen af ​​instrumentelle analytiske teknikker er vokset hurtigt i de seneste år og instrumentel analyse er nu almindeligt anvendt til analyse af kul og kul produkter, især i online kulanalyse.

De almindeligt anvendte instrumentelle teknikker til rutinemæssig kulanalyse involverer mest spektroskopiske metoder, såsom røntgen spektroskopi, elektronmikroskopi, atomar spektroskopi, massespektrometri og neutronaktiveringsanalyse. Instrumentelle analytiske teknikker muliggør testning af kul på de steder, hvor kullet udvindes, behandles, transporteres eller anvendes.

Online analysatorer leverer en automatisk, hurtig, relativt nøjagtig og øjeblikkelig metode til kulanalyse for pris, kvalitet eller proceskontrol og SO2 emissionskontrol. Disse analysatorer benytter sig af en bred vifte af teknologier, herunder nukleare teknologier, mikrobølger, ultralyd og optiske metoder til at levere en passende online løsning.

Ingen kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *